ks. Michał Jastrzębski

Niniejsza publikacja traktuje o najtrudniejszym okresie działalności Seminarium Duchownego Diecezji Przemyskiej (niemiecka i sowiecka okupacja) w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Autorem kroniki “leśnego seminarium”, działającego w latach 1940-46 w Brzozowie-Zdroju, jest ks. Michał Jastrzębski (1902–1993), rektor Sem. Duch. w Przemyślu. Kronika ta stanowi niezwykle cenny dokument, będący świadectwem wydarzeń z okresu II wojny światowej związanych z Brzozowem i jego najbliższą okolicą. Jest również wyrazem pamięci o ofiarach prześladowań w okresie wojennym.

Publikacja jest efektem realizacji zadania publicznego pn. "Ks. Michał Jastrzębski i jego kronika Seminarium Duchownego Diecezji Przemyskiej w Brzozowie-Zdroju (1940-1946)" i została sfinansowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.