Ihor Lubczyk

Lubczyk Ihor Dmytrowycz – dr nauk historycznych, docent Katedry Ukrainoznawstwa i Filozofii w Iwano-Frankiwskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym. Autor ponad 60 publikacji o tematyce łemkowskiej. Stypendysta Kasy im. Józefa Mianowskiego (2006 r.) oraz słowackiego programu stypendialnego SAIA (2008 r.). Zainteresowania naukowe: przemiany społeczno-politycznychne ludności pogranicza w czasach współczesnych.

 

 

 

 

 

 

 

ŁEMKOWSZCZYZNA (od końca XIX do lat trzydziestych XX wieku): etnopolityka i tożsamość

 

 

 

Z recenzji prof. Mykoły Muszynki:

"Publikacja ta jest niezwykle aktualna, ponieważ bada ona procesy etnopolityczne i identyfikacyjne niewielkiej ukraińskiej grupy etnograficznej, obecnie rozrzuconej w trzech państwach – Polsce, Słowacji i Ukrainie. Obecnie w każdym z tych państw Rusini-Łemkowie znajdują się na granicy całkowitej asymilacji. Na naszych oczach umiera ich mowa i poczucie tożsamości narodowej. (…) Pojawienie się tej monografii w przestrzeni polskojęzycznej humanistyki, poszerza format dyskusji naukowych między polskimi a ukraińskimi badaczami historii. I. Lubczyk jest pierwszym naukowcem, który zajął się tym złożonym problemem, przy czym zrobił to z wielką uważnością i odpowiedzialnością. (…) W tym krótkim, niespełna pięćdziesięcioletnim okresie, Łemkom przyszło żyć w pięciu różnych obszarach administracyjnych – Austrii, Węgrzech, Polsce, Czechosłowacji i obecnej Słowacji. Każde z tych państw, w większym lub mniejszym stopniu, dążyło do asymilacji Łemków, którzy jednak nie poddali się i ostatecznie, wbrew represjom, strzegli swej tożsamości etnicznej, choć w porównaniu z innymi zachodnioukraińskimi grupami etnicznymi, na przykład Bojkami czy Hucułami, ich samoidentyfikacja narodowa rozwijała się znacznie wolniej. (…) Podstawowa wartość tej pracy polega na tym, że autor wprowadza w obieg naukowy wiele źródeł, które do tej pory pozostawały niezauważone, a z których korzystać mogą nie tylko naukowcy, zajmujący się problemem Łemkowszczyzny, ale także Polski, Słowacji czy Ukrainy, jak również, autorzy krajoznawczych prac regionalnych."

 

 

 

Prezentacja publikacji w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Prezentacja publikacji w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Prezentacja publikacji w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Prezentacja publikacji w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej