Jarosław Syrnyk

Biogram

Polski historyk, specjalizujący się w historii Polski XX w.; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Pochodzi z Legnicy, gdzie ukończył IV Liceum Ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989 na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W 2010 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia Polski XX wieku, na podstawie rozprawy nt. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990).

Zawodowo związany jest z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie jest członkiem Biura Edukacji Publicznej oraz działa w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zatrudniony jest także na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 roku został powołany na stanowisko prodziekana ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest koordynatorem projektu badawczego IPN Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców. Aktywnie działa w Ukraińskim Towarzystwa Historycznego w Polsce oraz pełni funkcję redaktora naczelnego pisma "Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce".

 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tagi/760,Jaroslaw-Syrnyk.html