Mikołaj Gabło

Biogram

 

Mikołaj Gabło (ur. 21 września 1940 roku) całe życie zamieszkuje w Olchowcu na Kolonii, pracuje w rodzinnym gospodarstwie rolnym i od młodości propaguje historię i kulturę łemkowską.

1948–1955 — szkoła podstawowa w Polanach Lata 60. XX wieku — trzyletni kurs przysposobienia rolniczego w Olchowcu

1956–1964 — członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcu

1964–2006 — naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcu

1962–1967 — kierownik amatorskiego zespołu teatralnego wystawiającego sztuki w języku łemkowskim

1969 — ślub z Marią Moriak

1970–1981 — sołtys sołectwa Olchowiec

1972–1976 i 1986-1990 — radny Gminy Dukla

1980–1993 — gajowy w Nadleśnictwie Nowy Żmigród Od 1958– Członek Związku Młodzieży Wiejskiej, w tym członek jej zarządu powiatowego

Od 1974 — korespondent Głównego Urzędu Statystycznego Lata 90. XX wieku i druga dekada XXI wieku - autor artykułów poświęconych historii Łemków, ich zwyczajom i kulturze

Od 1991 — prezes Koła Zjednoczenia Łemków w Olchowcu

Od 1991 — jeden z inicjatorów przywrócenia tradycji Kermeszy Łemkowskich w Olchowcu i wielokrotnie członek komitetu organizacyjnego tego wydarzenia

Nagrody i wyróżnienia:

1964–2006 — wyróżnienia i dyplomy za pracę na rzecz OSP

1986 — Odznaka honorowa za zasługi dla województwa krośnieńskiego II stopnia

2008 — Odznaka „Zasłużony dla Dukielszczyzny” (w kategorii kultura)

2010 — Odznaczenie „Wierny przodkom” nadane przez Zjednoczenie Łemków z Gorlic

2012 — Odznaczenie im. Ignacego Solarza za prace na rzecz Związku Młodzieży Wiejskiej

 

 

Rozmowa z Mikołajem Gabłą i Wiesławem Żyznowskim dla Radia Kraków

 

 

OLCHOWIEC Łemków utracony

 

fragment książki oraz  zdjęcia z książki

 

Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Żyznowski, do nabycia m.in. w Antykwariacie Podkarpackim